jan9011

Nikkei 225

Lång
TVC:NI225   Nikkei 225 Index
Nikkei 225 gjorde en stark vecka,utmanar triangeltak!

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.