OMXSTO:NIL_B   NILÖRNGRUPPEN AB SER. B
Säljer min position, eventuellt agerar jag köpare igen om vi bryter grön trendlinje.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.