MWaveTrading

NOBINA - Ser positivt ut

Lång
OMXSTO:NOBINA   None
* Alla medelvärden på plats för trend
* Köparna håller priset ovanför högsta-notering
* Positiv volymbalans
* MACD kan ge oss fin köpsignal ovanför nollan. inte bekräftat!
* RSI och STOCH behöver få andas in lite innan nästa impuls

Allt ser postivit ut. Var ändå försiktig och invänta candlestick formation alt. att de bryter topp med kraft.
Trade stängt manuellt: Väldigt parabolisk rörelse uppåt. Stängde min position idag på 74. Tror det ska konsolidera en stund nu.
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.