sicktor

Nobina tråkigt, stabilt och växande.

Lång
OMXSTO:NOBINA   None
Nobina, ett kollektivtrafikföretag som dom flesta svenskar känner till.
För att Nobina skall tjäna pengar krävs det att man vinner upphandlingar.

En upphandling går i stora drag till som så att en komun lägger ut ett antal turer på aktion.
Dessa turer budar sedan de olika bussföretagen om.
Den som tar hand om turen för minst pris men på bästa sätt vinner.
Komunen kan tillexempel kräva att visa linjer enbart får köras med gas bussar och då måste buss företaget förhålla sig till detta och prisa in det i sin kalkyl, som inköp av nya bussar med mera.
Detta händer på årlig basis i olika delar utav vårat avlånga land, kontrakten gäller vanligtvis 5-10 år beroende på termerna man kommer överens om.
När en upphandling har vunnits får företaget ta del av biljett intäkter och hyresavgift för sina tjännster till komunen.

Nobina fortsätter att vinna upphandlingar. Den största i år handlar om att man nu stolt driver hela 4 kontrakt i Helsingfors.
Det säger sig självt att storstäderna drar in mer pengar på grund utav fler människor som åker buss.
Nobina ligger i en expanderingsfas och har rapporterat bättre intäkter än förväntat.
Dom klassar också sig själva som ett tillväxtbolag vilket visar att dom har ambitioner.

Det går bra för Nobina och det vissar inga tecken på att sluta.
I en investeringsynpunkt är Nobina ett Nordiskt företag och jag tänker mig att man kan investera som ett ställningstagande.
Nobina erbjuder också en mycket förmånlig direktavkastning på 4.86%.

På den tekniska sidan anser jag att våg fem utav denna uppåtrend precis påbörjats.
En risk finns att man studsar tillbaka till 74kr området innan man försätter resan uppåt.

Kommentera om ni har några funderingar på hur jag resonerar, om ni inte håller med, eller om ni bara vill säga hej.
Väl mött!

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.