Luspank

Norwegian Finance

Lång
OSL:NOFI   None
Köper Nofio idag på 101,5, Säljer om den stänger under röd.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.