OMXHEX:NOKIA   NOKIA CORPORATION
Nokia , en tråkig syn på ett gammalt anrikt och en gång i tiden ledande företag i sin bransch! Som jag använder TA och Bollinger så ska det ner mycket. Sälja på upprekyler till motsatsen bevisar annat.
Kopierat från Dagens Börs:

Teknisk analys: Nokia – faller ned mot sin målkurs 30-32 kr
Skrivet av Per Stolt
https://www.dagensbors.se
Fre 2019-11-15 03:56

Nokia föll ur sin stigande kil, och den tekniska analysen fick rätt denna gång (enligt den tekniska analysen bryter priset ut i motsatt riktning till kilens riktning. I detta fall steg kilen, och därmed skall priset bryta ut genom golvet, dvs nedåt – och så skedde också denna gång).

Nokia har nu fortsatt ned mot sitt tekniska målområde 30-32 kr . RSI-kurvan har fallit ned till låga 30, men utan att köparna klarar av att initiera en upprekyl. Detta är en tekniskt svaghetstecken. Därmed står den negativa tekniska analysen, Nokia är på väg ned mot 30-32 kr .

Sammanfattning: Nokia är på väg ned mot målområdet 30-32 kr

Fotnot
Författaren till denna artikel äger inga egna aktier i detta bolag.

Friskrivning
Dagens Börs är en nyhetstidning och innehållet i denna artikel skall inte ses som en rekommendation av varken köpa eller sälja finansiella instrument. Innehållet i denna artikel skall endast ses som ett underlag till fortsatt analys. Dagens Börs ersätter varken utebliven vinst eller förlust, av vilket slag än må vara. Innehållets riktighet kan ej garanteras.

Gå tillbaka

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.