Luspank

Nokia, laddar för uppgång

Lång
OMXSTO:NOKIA_SEK   NOKIA CORPORATION
Tar en första position i Nokia , en SL vid stängning under röd area.

Liknande idéer

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.