Luspank

Nolato uppdatering

OMXSTO:NOLA_B   NOLATO AB SER. B
Jag ligger kvar men observerar att vi träffat visst motstånd vid dessa nivåer, jag räknar med en tids konsolidering bryter vi upp ökar jag men bevakar manuellt en eventuell exit om vi bryter ner.

Liknande idéer

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.