Luspank

Nolato uppdatering

Lång
OMXSTO:NOLA_B   NOLATO AB SER. B
Traden är intakt, jag ligger kvar och hoppas på en våg till. Säljer under röd trendlinje.
Trade stängt: målet nått

Liknande idéer

Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.