Luspank

Nolato uppdatering

Lång
Luspank Uppdaterad   
OMXSTO:NOLA_B   NOLATO AB SER. B
Traden är intakt, jag ligger kvar och hoppas på en våg till. Säljer under röd trendlinje.
Trade stängt: målet nått

Liknande idéer

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.