OMXSTO:NOLA_B   NOLATO AB SER. B
Ökar i Nolato på dessa nivåer, SL vid stängning under röd area.