OMXSTO:NOLA_B   NOLATO AB SER. B
Säljer den sista halvan på dessa nivåer, USA nyheter om förbud av E cigaretter misstänker jag kommer sänka priset en del.

Liknande idéer

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.