Luspank

Nolato

Lång
Luspank Uppdaterad   
OMXSTO:NOLA_B   NOLATO AB SER. B
Är det början på slutet av ner trenden man kan se, Macd gapar för en kraftig upp rekyl om den nu kommer i närtid.
Handel aktiv:
köpt några på 616.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.