CEO_Jasmin

NOTE Uppåt trend, min första Ide och test

OMXSTO:NOTE   NOTE AB
54 visningar
1
NOTE kommer att öka i värde på grund av bättre rörelsemarginal