CEO_Jasmin

NOTE Uppåt trend, min första Ide och test

OMXSTO:NOTE   NOTE AB
NOTE kommer att öka i värde på grund av bättre rörelsemarginal
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.