ulferik

Novo Nordisk ser väldigt intressant ut

Lång
OMXCOP:NOVO_B   NOVO NORDISK B A/S
I en miljö som den vi befinner oss i med höja räntor, inflation och krig i vår närhet så är det inte så lätt att hitta aktier som har potential.
Läkemedelsaktier brukar utgöra en nisch när allt annat fallerar och där är Novo Nordisk en klart lysande stjärna.

RSI är har ett väldigt högt värde så det kan bli rekyler men det ser bra ut för övrigt.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.