CME_MINI:NQH2022   E-MINI NASDAQ-100 FUTURES (MAR 2022)
Då gick jag in på en turtlesoup efter 13:30 candlet satt sin low. Blev filled perfekt och tog first profit perfekt sen stagnerade det hela och ja...kära dagbok du ser själv..

Apexia Trading
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.