CME_MINI:NQH2022   E-MINI NASDAQ-100 FUTURES (MAR 2022)
Tog en long enligt givna regler med att först ta ut stoppar för att sedan energiskt ta ut en tidigare topp och lämnade ett fair value gap som jag gick long i.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.