CME_MINI:NQH2022   E-MINI NASDAQ-100 FUTURES (MAR 2022)
Tog en long enligt givna regler med att först ta ut stoppar för att sedan energiskt ta ut en tidigare topp och lämnade ett fair value gap som jag gick long i.
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.