CME_MINI:NQH2022   E-MINI NASDAQ-100 FUTURES (MAR 2022)
Kära dagbok. Blej filled idag. Tyckte setupen var 10/10. Priset hade nått ett bearish orderblock. Bröt ner under en low, lämnade ett fair value gap att gå kort i men missade entryn med ytterst lite. Nöjd ändå för visar ändå att strategin fungerar återigen. Kommer lägga upp förluster här med..när dem kommer.
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.