CME_MINI:NQH2022   E-MINI NASDAQ-100 FUTURES (MAR 2022)
Kära dagbok. Blej filled idag. Tyckte setupen var 10/10. Priset hade nått ett bearish orderblock. Bröt ner under en low, lämnade ett fair value gap att gå kort i men missade entryn med ytterst lite. Nöjd ändå för visar ändå att strategin fungerar återigen. Kommer lägga upp förluster här med..när dem kommer.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.