Luspank

NRC Group ASA

Lång
OSL:NRC   NRC GROUP ASA
Tar en position här eventuell SL vid stängning under röd area. Nästan ett år sedan sist.

Liknande idéer

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.