Luspank

Nuevolution

OMXSTO:NUE   None
Tack för kaffet, tänk om man fick in en sån varje dag, säljer 20 öre under budkurs för att slippa eventuella problem.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.