RobinI

HS formation i Nvidia

NASDAQ:NVDA   NVIDIA Corporation
Ser stöd i både kurs, RSI , stoch inom en HS formation. Förväntar mig att den ska upp till skuldrans topp
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.