Linus3230

NVIDIA - Stor nedsida

Kort
NASDAQ:NVDA   NVIDIA Corporation
Stor nedsida i NVIDIA - $180-230 bör vi se på sikt
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.