nashie

NVDA nvidia fortsätter uppsidan?

Lång
NASDAQ:NVDA   NVIDIA Corporation
NVDA nvidia

Har haft en fin uppgång kommer nog förtsätta på sikt men kan se en studs ner till grön pil har larm där för se om den åker ner i trendlinjen för som förut verkar den reagera där och sen få ryck upp .
Har en fin uppsida på 10-15%
MEn går den under linjen då är det ett kortläge istället.
Men min sl ligger strax under trendlinjen

Jag kör med hävstång så en liten rörelse räcker för få en bra vinst kör nånstans med 10-20 gånger
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.