Xplosivo

Rörelse uppåt under uppbyggnad..

Utbildning
OMXSTO:NVP   None
Efter stängning av gapet som uppstod den 18/6, så börjar indikatorerna peka uppåt igen .
Vi ser att Squeezemomentumindikatorn är aktiv i positiv riktning, samt att Stochastic börjar röra sig uppåt från låga nivåer.

Då vi har ett förväntat nyhetsflöde i närtid Q4-Q1, så föreligger goda chanser att se högre kurser framöver.
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.