Xplosivo

Looking for a breakout..

Lång
OMXSTO:NVP   None
Squeeze Momentum active, range narrowing and trend upwards.
Positive information from company also support the trend.
We are ready for take off!
:)

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.