Xplosivo

Utbrott från flagga

Utbildning
OMXSTO:NVP   None
Tydligt utbrott från flaggmönster, troligt test av 4,60 kr inom kort.
Squeeze Momentum aktiv i 4h fönstret igen .

Ser intressant ut..
:)
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.