mrgobe

NZD/CHF Long

Lång
OANDA:NZDCHF   NZD/CHF
OANDA:NZDCHF
Looks like NZD/CHF is stalling on support for a long trade on daily.
Be aware of manufacturing PMI coming up.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.