FX_IDC:NZDGBP   NEW ZEALAND DOLLAR / BRITISH POUND
NzdGbp uppe i kons.zon igen. Få se om trendlinje hejdar uppgången lite och en rekyl kan komma för vidare uppgång eller om det är kanalen nedåt som gäller?

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.