Henrik-PatternTrading

NZDJPY, 1h, möjliga mönster - Gartley och Bat

FX:NZDJPY   Nyzeeländsk dollar/Japansk yen
Dubbla mönster är på gång i NZDJPY 1h tidsupplösning.
Tittar vi på 4h upplösning ser vi att vi har en liten uppåtgående trend, även om daglig visar något annat.
Så lite försiktighet och eventuellt även ytterligare bekräftelse kan vara önskvärt.

Gartley mönstret är det som först kan bli komplett och tradeas därför vid givna bekräftelser efter testad PRZ.
Skulle Gartley mönstret "misslyckas" och vi får fortsatt nedgång tittar vi vidare på Bat mönstret på samma sätt.

Vi ser ganska kraftiga rörelser fram och tillbaka generellt så att en Fib. retracement 38.2% skulle kunna nås på respektive
mönster är inte alls orimligt.

Inväntar test av PRZ för vidare beslut.

Henrik Siverhall
Pattern Trading Sverige

Är du intresserad av vårt mentorskap - "Basic" och "Avancerad" mentoring.
https://patterntrading.se

Sveriges största FB grupp för nybörjare
http://bit.ly/ptse-fb-basic
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.