FX_IDC:NZDSEK   NEW ZEALAND DOLLAR / SWEDISH KRONA
priceaction shows a retracement into structure after breaking the uptred.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.