jan9011

NzdSgd

Lång
OANDA:NZDSGD   NZD/SGD
NzdSgd : möjligt mönster men , som det står, högre topp och botten.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.