Nappenbir

NZDUSD H4 LONG

Lång
Nappenbir Pro+ Uppdaterad   
FX:NZDUSD   Nyzeeländsk dollar/USA-dollar
Risk and Reward, RR.
Handel aktiv: En handel öppet Long.
Entry: 0.65323.
SL: 0.64988.
Risk: -4.68 %.
Kommentera: Flyttat SL till riskfritt handeln, SL: 0.66000.
Risk: +11.14 %.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.