OMXSTO:OASM   None
Finna två sensation i denna ANTINGEN !
4,20——10kr
Eller fractalen 4,20 blir vägledaren håll koll !

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.