Edvinator

Min kortsiktiga syn på OMXS30

Lång
OMXSTO:OMXS30   OMX Stockholm 30 Index
OMXS30 satte en botten i början av oktober. Sedan denna botten tror jag OMXS30 har påbörjat en 5-vågssekvens. Inom denna 5-vågssekvens anser jag att OMXS30 befinner sig i den 3:e vågen. Inom den 3:e vågen finner jag 4 vågor och tror därmed att den 3:e vågen är i sitt slutskede. För att få fram en lämplig målnivå för denna sista impuls, inom den 3:e vågen, mäter jag längden av våg i och våg 1 inom våg i. Dessa mätningar sammanfaller väl vid ungefär samma nivå (~2425). Detta är omkring nivån vid tidigare ATH (~2410). Därmed tror jag att zonen mellan ~2410 - ~2425 kommer agera motstånd och vara en kortsiktig lämplig målnivå för den 3:e vågen.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.