Oscar1993

Vad OMX kan tänkas göra

OMXSTO:OMXS30   OMX Stockholm 30 Index
Ger mig på en analys av stockholmsbörsen.

Vi har haft en nedgång de senaste veckorna. Inte konstigt med tanke på hur börsen har utvecklat sig under året.

Vi har en tydlig nivå att hålla koll på (linje). Bryts denna nivå ser jag det som att vi börjat skapa lägre toppar och lägre bottnar. I det korta loppet har vi redan det då vi gjorde ett återtest av konsolideringsområdet för att sedan bryta neråt (pil).

Världsläget påverkar börsen mer än teknisk analys och det kan vända snabbt men för mina långsiktiga placeringar gör jag val utefter hur det ser ut i grafen och jag börjar nu bli mindre riskbenägen och börjar skydda mina tillgångar. När vi får nya signaler på att börsen börjar vända upp igen kommer jag åter ändra min riskbedömning men för tillfället är jag försiktig för att se vilken riktning börsen tar.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.