Tobbe999

OMX "Long" setup

Lång
OMXSTO:OMXS30   OMX Stockholm 30 Index
Jag tror starkt på en uppgång i OMX i närtid. Vill dock ner lite till så att vi kommer till min fina stöd box där vi även får en träff på 50.00 fibben samt eventuellt stöd av MA200 samtidigt som vi har Rsi som är på över sålda nivåer. Ser två mål med "Bull" setupen, det är dom två gröna motståndsboxarna. Kommer skala ur succesivt hela vägen upp så länge som den visar fortsatt styrka. Skulle styrkan avta så kliver jag ur helt. Denna analys räknar jag med kan ta 1-4 veckor för att gå i mål. Ha is i magen .. Tror detta blir bra
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.