OMXSTO:OMXS30   OMX Stockholm 30 Index
Priset bröt uppåt och nådde nästan hela vägen upp till symmetriska målkursen 2355. SP500 är fortfarande stretchat och jag tror därför att det kommer bli en mindre rekyl även för OMXS30 och DAX nästa vecka.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.