beoneo

En studs på 2%-3% fredag ligger väl nära till hans

beoneo Uppdaterad   
OMXSTO:OMXS30   OMX Stockholm 30 Index
Tror nog att vi får se en korrigering upp på 2%-3% på fredag
då fonder mm vill snygga till sina böcker. Jag tycker att OMX
tar lite väl stora steg ner jämfört med andra index.Juni kommer
nog att gå ner tills midsommar sen får vi se. Skulle någon marknad
där ute brista eller att Trump eller Kina gör något radikalt då
kan vad som helst hända.
Kommentera: Rätt % fel håll OMX verkar väldigt sur.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.