Linus3230

OMXS30 - Karta för närtid

Kort
Linus3230 Uppdaterad   
OMXSTO:OMXS30   OMX Stockholm 30 Index
I en fallande trend , tror vi ska börja med att testa 2085 punkter (0,382 av fibb). Orkar vi inte hålla detta stöd så faller vi snabbt ned till 2039 punkter som även sammanträffar med (0,50 av fibb).

Håll ett öga på dessa två punkter , bevakar även omslagsformation ifall stöden skulle hålla men just nu ser det mörkt ut.
Trade stängt: målet nått:
Mitt i prick på 2085 punkter som jag skrev om i analysen
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.