Investoz

Definitionen - "Sälj i maj och gå iväg", hur väl stämmer den?

Utbildning
OMXSTO:OMXS30   OMX Stockholm 30 Index
Det är angeläget att veta vilka månader som är historiskt starka, respektive svaga, även om man mer eller mindre passivt sparar i indexfonder.

Jag ska undersöka definitionen "Sell in May and go away". Definitionen innefattar maj till oktober. Dvs att man köper perioden november - april och säljer, för att sedan återinvestera på nytt samma period, år ut och år in.
Är det en myt, eller lever definitionen upp till sitt sägen? Hur bra i så fall, eller hur dåligt har den presterat i jämförelse med om man hade valt andra månader istället? Vilka månader är historiskt starka och vilka är historiskt svaga?

Jag kommer endast att analysera OMXS30 index.

Bakgrund
Uttrycket "sälj i maj och gå iväg" antas härröra från ett gammalt engelskt ordspråk, "Sell in May and go away, and come on back on St. Leger's Day." Denna fras hänvisar till en sed tillhörande aristokrater, köpmän och bankirer som skulle lämna staden London och fly till landet under de varma sommarmånaderna.

Amerikanska handlare och investerare har tagit denna fras som ett investerar-ordspråk. Och faktiskt, i över ett halvt sekel har teorin bakom strategin stämt. I varje fall om man analyserar DJI indexet. Strategin visar en tillväxt på 3101% och med ett årligt genomsnitt på 63%(detta gäller ett ständigt återinvesterat belopp)! Det är helt galet bra! Det är inte många som snittar 20% eller mer årligen, annat än Warren Buffet och ett fåtal andra legender.
Men hur bra stämmer den de sista fem-tio åren? Har det skett någon förändring?

OBS: Strategin för analysen är räknat med ett startbelopp på 250000kr som har återinvesteras efter varje handel i takt med att beloppet antingen höjts eller sänkts!

OMXS30
Sedan 1996(då det inte finns någon längre data än så) fram till idag, så har strategin visat en tillväxt på 756%, med ett årligt genomsnitt på 30%. Fantastisk utveckling, med tanke på både utveckling men också hur lönsam strategin har visats sig vara, nämligen 76% av affärerna har gett positiv utveckling och med en vinstfaktor på 3.23!
Den svagaste månaden har helt klart varit augusti. Det är den enda månaden där sannolikheten är mindre för en uppgång i jämförelse med andra månader, nämligen 48% för en nedgång, och dessutom ett sämre genomsnitt för uppgång och högst noterade utveckligen. Endast maj månad ligger ungefär på samma siffror, men med en större sannolikhet för uppgång(57%) och september, där genomsnittet och största nedgången sticker ut, men även där med en större sannolikhet för uppgång(60%).
Men, det har skett en förändring de senaste 10 åren. Det årliga genomsnittet har sjunkit till 8,76% med en total tillväxt på 87%. En klar avmattning på den årliga tillväxten. De svagaste månaderna har nu adderat mars och juni månad, ihop med augusti till listan med de sämst presterande månaderna och med minst sannolikhet på uppgång.

Slutsats
Augusti är historiskt sett en dålig månad, både de senaste 10 åren, men också på hela perioden. Om man skalar ner ännu mer , och tar även bort september(som hade stora nedgångar och ett större genomsnitt på nedgångarna) ihop med mars och juni, som har varit svaga de senaste 10 åren, så kan strategin testas med två köp enligt följande:
Köp->1:a april sälj->1:a maj, sedan köp->1:a oktober sälj->1:a mars.
Både perioden 1996 - 2021, men också 2011 - 2021 visar en klar förbättring.

1996 - 2021 hade den totala tillväxten ökat med 1200%, med ett årligt genomsnitt på 48%. Vinstfaktorn höjdes något(3,32), men samtidigt har vinstprocenten minskat lite(72,55%) mot tidigare 76%. Det är en klar förbättring från 756% och ett årligt genomsnitt på 30%. Köp och behåll strategin hade under denna period gett en avkastning på 541%.

2011 - 2021 hade den totala tillväxten ökat med 137%, med ett årligt genomsnitt på 13,4%. Vinstfaktorn har dock höjts med 91% till 5,95, men vinstprocenten har minskat till 66,67% mot tidigare 70%. En klar förbättring även här, från 87% och ett årligt genomsnitt på 8,76%. Köp och behåll strategin hade under denna period gett en avkastning på 108%, vilket klart hade varit bättre än sälj i maj strategin.

Det återstår att se om det kommer ske förändringar i framtiden, men visst har teorin stämt rätt bra historiskt, och gäller i allra högsta grad fortfarande!

====================================================
VARNING
All data och information tillhandahålls "som den är" och är enbart för informationsändamål och inte avsedd för handelsändamål eller rådgivning.
Det här är ingen köp eller säljrekommendation.
Lär dig om riskerna med handel och sök råd från en oberoende finans- eller skatterådgivare om du har några frågor.
====================================================
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.