Investoz

OMXS30 väntas falla fram till höst/vinter

OMXSTO:OMXS30   OMX Stockholm 30 Index
En potentiell "bullish gartley" ser ut att bildas och skulle det inträffa så kommer vi kanske se OMXS30 ligga mellan 1300-1400 innan vi ser en möjlig återhämtning. Jag tror fortfarande på att OMXS30 når en index på över 2000 inom 2 år, men just nu känner jag en viss oro inför resten av året.
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.