sisyfos

Elliot wave OMX Feb 2020

OMXSTO:OMXS30   OMX Stockholm 30 Index
My count so far
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.