OMXSTO:OMXS30   OMX Stockholm 30 Index
Blir nog en liten dipp på måndag och sedan upp till 2200
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.