OMXSTO:OMXS30   OMX Stockholm 30 Index
OMXS30 DAILY 2021-07-14

OMXS30 är uppe och skapar nya ATH dagligen och det är nu kortsiktigt överköpt. Jag tror på en topp är väldigt när för att priset ska söka sig ner mot 2300-2280 och i bästa av världar enda ner mot 2250-2230. Dessa målkurser sammanfaller mycket väl med andra indikationer som tidigare bottnar, rangehandel, fib-nivåer och medelvärden m.m.

Vad som kommer sätta prägel på priset kommande veckor är bolagsrapporterna, inte minst på fredag då bl .a. Atlas Copco publicerar sin rapport och aktien har ca 11% vikt på OMXS30.

En annan viktig aspekt för att OMX och DAX ska kunna rekylera är att SP500 börjar vika ner sig . SP500 är nu och brottas med 4400 som jag tror är en kortsiktig topp.
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.