jan9011

OMXS30

Kort
jan9011 Uppdaterad   
OMXSTO:OMXS30   OMX Stockholm 30 Index
OMXS30 och mina tankar runt den är att en ev. rekyl är på gång. Börjat titta en del på EW-teori och tillsammans med fib. kan man få ut en del av det.
Tror Alltså att våg5 är klar och att vi inlett en A-B-Cvåg. Tar hjälp av långsam indikator för att se om jag tror det räcker med A-C eller om det blir A-E
Kommentera: Snabba indikatorn tyder ev. på en reaktion upp först? Finns även mer nedsida på den.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.