OMXSTO:OMXS30   OMX Stockholm 30 Index
Nedåtgående trend som studsar i en kanal. Eventuellt bra läge för att gå kort med bra R/R-ratio.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.