OMXSTO:OMXS30   OMX Stockholm 30 Index
OMXS30 fick till touchen på MA200 i onsdags.

Jag tolkar indikatorn SMACD att det är större sannolikhet att den bryter upp och effektuerar en köpsignal, än att återigen vända ner. Detta p.g.a. den låga nivån på -15 den har varit och vänt ifrån.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.