OMXSTO:OMXS30   OMX Stockholm 30 Index
OMXS30 fick till touchen på MA200 i onsdags.

Jag tolkar indikatorn SMACD att det är större sannolikhet att den bryter upp och effektuerar en köpsignal, än att återigen vända ner . Detta p.g.a. den låga nivån på -15 den har varit och vänt ifrån.