SMARTBMONEY

Omx ser sjukt bullish ut

Lång
OMXSTO:OMXS30   OMX Stockholm 30 Index
1820...

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.