NASDAQ:OMXS30   OMX STOCKHOLM 30 INDEX
OMXS30 och mycket linjer och tankar. Högra fibben är dragen mellan orange linjer som jag ser som en candle. Egentligen vet vi inte tänkt riktning förrän top/botten tas ut. Men den är stor så det kan ta tid.
Jag ser även en positiv divergens på RSI , men samtidigt vill jag ha ner snabba stochRSI till stöd.
Summa sumarum tror jag lite ner från dagens nivå för att senare gå upp mot 1640-60 ?

Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.