OMXSTO:OMXS30   OMX Stockholm 30 Index
Den som treja den här i morse o köpte kort efter 5 minuter o följde hela vägen ner o sålde o köpte lång snabbt 0 sålde på vändningen gjorde sig en bra hacka
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.