Henrik-PatternTrading

OMXS30, Fortsatt Bullish/Neutral....

Lång
OMXSTO:OMXS30   OMX Stockholm 30 Index
....men mer övervikt åt Bullish hållet.
Inte alls omöjligt att vi ser nivåer runt 1660 framöver. Givetvis kommer det mothugg på vägen, och förmodligen lite större rekyler från struktur till vänster.
Men tar den sig över de nivåerna...är det autobahn upp till 1660 nivåerna där vi hittar den mer betydande Supply nivån.

Henrik Siverhall
Pattern Trading Sverige

Är du intresserad av vårt mentorskap - "Basic" och "Avancerad" mentoring.
https://patterntrading.se

Sveriges största FB grupp för nybörjare
http://bit.ly/ptse-fb-basic
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.